Tècnic Esportiu Entrenador de Futbol, Futbol Sala i Bàsquet

El contingut del curs és el següent:

DIPLOMA FEDERATIU

ENTRENADOR JUVENIL
Dins de l'àmbit federatiu, permet entrenar equips fins la categoria juvenil.

TÍTOL ACADÈMIC

TÈCNIC ESPORTIU NIVELL INICIAL - ENTRENADOR JUVENIL
A través d'un certificat acadèmic permet la inserció en el col·legi i entrenar a equips fins la categoría juvenil.

REQUISITS D'ACCÉS

Conforme estableix el R.D.: 320/2000
Títol de graduat en E.S.O. o equivalent, o proves d'accées al grau mig.
Haver fet els 16 anys.
Superar les proves físiques de caràcter específic.

Calendari de proves físiques d'accés

Primer periode
Inscripció: del 5 al 19 de maig de 2016.
Pagament de la inscripció: fins el 20 de maig de 2016.
Publicació de les llistes d'admesos o exclosos.
Provisionals: a partir del 25 de maig de 2016.
Definitives: a partir del 31 de maig de 2016.
Proves: entre l'1 i el 22 de juny de 2016.

Segon periode
Inscripció: del 12 al 26 de setembre de 2016.
Pagament de la inscripció: fins el 27 de setembre de 2016.
Publicació de les llistes d'admesos o exclosos.
Provisionals: a partir del 30 de setembre de 2016.
Definitives: a partir del 6 d'octubre de 2016.
Proves: entre el 8 i el 21 d'octubre de 2016.

Les qualificacions provisionals es publiquen en un termini màxim de 3 dies hàbils a comptar a partir de l'últim dia de realització de la prova i les definitives es publiquen dins del termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la publicació dels resultats provisionals.

DIPLOMA FEDERATIU

ENTRENADOR REGIONAL
Dins de l'àmbit federatiu, permet entrenar equips fins a 3ª divisió.

TÍTOL ACADÈMIC

TÈCNIC ESPORTIU NIVELL FINAL - ENTRENADOR REGIONAL

Amb el títol oficial permet desenvolupar les següents funcions:
Escoles Esportives.
Clubs de futbol, futbol sala, bàsquet o Associacions esportives.
Federacions territorials de futbol, futbol sala o bàsquet.
Patronats esportius.
Empreses de serveis esportius.
Centres escolars (A. extraescolars)

Dins de l'àmbit federatiu, permet entrenar equips fins a 3ª divisió.


REQUISITS D'ACCÉS

Conforme estableix el R.D.: 320/2000
Tenir superat el 1r curs de Tècnic Esportiu o el 1r curs federatiu homologat pel Consejo Superior de Deportes (CSD).

DIPLOMA FEDERATIU

ENTRENADOR NACIONAL
Dins de l'àmbit federatiu, permet entrenar equips fins a 1ª divisió.

TÍTULO ACADÉMICO

TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR
Amb el títol s'obtenen les següents competències professionals:
Centres d'Alt Rendiment.
Centrs de Tecnificació Esportiva.
Escoles de futbol, futbol sala o bàsquet.
Clubs de futbol, futbol sala, bàsquet o Associacions esportives.
Federacions.
Patronats d'esports.
Empreses de serveis esportius.
Centres de Formació de Tècnics Esportius.

Dins de l'àmbit federatiu, permet entrenar equips fins a 1ª divisió. Amb el títol acadèmic es permet l'accés a carreres universitàries.


REQUISITS D'ACCÉS

Conforme estableix el R.D.: 320/2000
Estar en possessió del títol de Batxillerat "LOGSE" (Batxiller + COU) o superar les proves d'Accés a Cicles Superiors.
Títol de Tècnic Esportiu o tenir homologat el nivell II Federatiu pel Consejo Superior de Deportes (Prova de Conjunt)
Acreditar experiència mínima de 183 dies com entrenador mitjançant el certificat Federatiu, després de tenir aprovat el Nivell II.

PROVES FÍSIQUES D'ACCÉS

Recórrer una distància de 50m en un temps inferior a 8" homes i 8,5" dones.
Recórrer una distància de 2.000m en un temps inferior a 10' homes i 12' dones.
Salt vertical de com a mínim 45cm homes i 35cm dones.
En posició determinada, flexionar el tronc com a mínim 30cm homes i 35cm dones.
En posició determinada llançar una pilota medicinal a una distància superior a 6m. El pes de la pilota serà de 5kg per a homes i 3kg per a dones.

Circuit Tècnic
  1. Una passada llarga.
  2. Conducció de pilota amb el peu en una carrera en línia recta.
  3. Conducció de pilota amb el peu en una carrera zig-zag sortejant 4 obstacles separats 2m l'un de l'altre.
  4. Efectuar llançaments a porta des de fora de l'àrea.
  5. Recollir la pilota ala porteria i realitzar una conducció elevada de la pilota (habilitat dinàmica) fins el vèrtex de l'àrea.
  6. Realitzar un llançament de precisió a una porteria de 2x1m.
  7. Efectuar un control de pilota a passada d'un company, realitzar paret (1-2).
  8. Impulsar la pilota per sota d'una tanca saltant-la. Seguidament impulsar la pilota per sobre de la tanca i passar-hi per sota.
  9. Tres llançaments a porta des de fora de l'àrea.

TOP